Hei, verden!

12. oktober 2018 0 By Hanskristian

Ta et blankt ark og skriv: Min fortid. Brenn arket.

Du kan ikke engang endre valget av hva du spiste til frokost og den eneste koblingen mellom fortid og framtid er din egen oppfattelse av den. Banker du deg på tommelen med en hammer kan du ikke fjerne smerten eller slutte å bruke en hammer, men du kan bli smart nok til å ikke banke tommelen neste gang. En av de mest selvfølgelige fakta som finnes, men som ikke mange tenker over er at man kan ikke ha en høyreside uten en venstre, ikke opp uten ned, ikke fram uten bak. Ergo så kan det ikke finnes en vond uten en god.

  1. Ta et ark til og skriv: Dette vil jeg ha ut av dette livet, tenk stort. Husk at den kunnskapen du mangler finnes hvis du vil ha den, alle problemer løses på samme måte. Med Kunnskap, innsats og utvikling av evner. Det gjelder enten man vil bygge verdens høyeste skyskraper eller finne ut hvordan man lager en matrett. Kunnskapen må som oftest hentes en plass (via samarbeid, bøker osv), innsatsen står og faller på deg selv. Utvikling av evner vil kun skje hvis du tar kunnskapen og blander med innsats. Å lære noe skjer ikke hvis man leser om noe, læring skjer når man bruker det man har lest slik at det blir en del av sin egen «ryggsekk».
  2. Vær åpen for at kunnskapen du trenger finnes hvis du er åpen for den
  3. Innsatsen bestemmer hvor raskt man oppnår noe
  4. Utvikling av evner åpner deg opp for nye vennskap, verdier og veivalg. Du vil alltid bli flinkere til det du gjør mest av, er du i tvil om hva du skal gjøre, se for deg hva du vil ha ut av livet så kommer forslagene av seg selv.

Du er din egen lykkes smed, så samle nok lykke til å smi noe du virkelig ønsker deg.